Vad är immunitet och varför behöver vi det?

Ordet ”immunitet” kommer från det latinska ordet ”immunitas”. Definitionen av immunitet är vårt försvar mot sjukdomar. Immunsystemet är mycket komplext och har förmågan att tolerera allt som tillhör kroppen, och samtidigt stöta bort allt som är främmande. Den primära uppgiften är att upprätthålla harmonin inuti kroppen och säkerställa dess försvar mot externa och interna skadliga medel.

Medfödd och förvärvad immunitet

Vårt immunsystem består av två försvar: medfödd immunitet (ospecifik, naturlig) och förvärvad immunitet (specifik, adaptiv). Immunmekanismer är ett komplext system av celler och ämnen som samarbetar för att identifiera och eliminera antigener.

Medfödd immunitet är vårt primära skydd som snabbt reagerar på stimuli. Från födseln skyddar vår medfödda immunitet oss mot skadliga ämnen i omgivningen och andra patogener.

Förvärvad immunitet är ett sekundärt skydd som har en specifik reaktion. Dess verkan är inte omedelbar efter kontakt med en antigen, utan kommer efter några dagar eller veckor. Den här perioden mellan kontakt med en patogen och utvecklingen av ett specifikt immunsvar är viktig för delningen och differentieringen av immunceller och för bildandet av antikroppar som är specifika för en antigen. Utvecklingen av den här typen av immunitet sker kontinuerligt under livet genom kontakt med främmande antigener, till exempel bakterier och virus.

Immunitet är kroppens försvar

Immunsystemet består av grupper av celler och organ som samarbetar för att skydda kroppen mot skadliga medel. Om immunsystemet inte fungerar så bra eller är försvagat är kroppen mer mottaglig för sjukdomar. Ett försvagat immunsystem kan uttrycka sig som återkommande förkylningar, infektioner, influensor, allergier, artrit eller cancer.


Anpassat från: Milos Jesenak, Zuzana Rennerova, Zuzana Vojtusova: Immunity in Pre-School Age Children (A Practical Guide for Parents), 2010; ISBN: 978-80-88866-80-0.