Τι σημαίνει ανοσία και γιατί την έχουμε ανάγκη;

Η λέξη ανοσία προέρχεται από τη λατινική λέξη “immunitas”. Ως ανοσία ορίζεται η άμυνα του οργανισμού έναντι των διαφόρων ασθενειών. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος μηχανισμός που έχει την ικανότητα να «ανέχεται» ότι ανήκει στον οργανισμό μας, και να αποβάλλει οτιδήποτε είναι ξένο (μη δικό μας). Ο πρωταρχικός του ρόλος είναι να διατηρεί σε ισορροπία το εσωτερικό μας περιβάλλον και να διασφαλίζει την

Φυσική και επίκτητη ανοσία

Our immune system consists of two lines of defence: innate (non-specific, natural immunity) and acquired immunity (specific, adaptive immunity). Immune mechanisms are a complex system of cells and various substances that work together to identify and remove antigens.

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα αποτελείται από δύο γραμμές άμυνας: τη φυσική (άμεση και πρώιμη, μη ειδική ανοσία) και την επίκτητη (όψιμη, ειδική ανοσία). Ο μηχανισμός του ανοσοποιητικού μας περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο σύστημα κυττάρων και διαφόρων ουσιών που συνεργάζονται για την αναγνώριση και απομάκρυνση των αντιγόνων.

Η φυσική ανοσία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού μας με άμεση αντίδραση στους εισβολείς. Από τη γέννησή μας, η φυσική ανοσία μας προστατεύει από επιβλαβείς ενώσεις του περιβάλλοντος και από διάφορα παθογόνα.

Η επίκτητη ανοσία είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας του σώματός μας και έχει εξειδικευμένη δράση. Το αποτέλεσμά της δε φαίνεται άμεσα μετά την επαφή με το αντιγόνο, αλλά ύστερα από μερικές ημέρες ή εβδομάδες. Η χρονική περίοδος μεταξύ της επαφής με το αντιγόνο και την ανάπτυξη της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης είναι πολύ σημαντική για το διαχωρισμό και τη διαφοροποίηση των κατάλληλων κυττάρων του ανοσοποιητικού και την παραγωγή των ειδικών αντισωμάτων για το συγκεκριμένο αντιγόνο. Αυτός ο τύπος ανοσίας αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου μέσω της επαφής του με ξένα

Το ανοσοποιητικό είναι η γραμμή άμυνας του σώματός μας

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από ομάδες κυττάρων και οργάνων που συνεργάζονται για να προστατεύσουν το σώμα μας από επιβλαβείς παράγοντες. Αν το ανοσοποιητικό σύστημα αποτύχει ή εξασθενίσει, το σώμα μας είναι περισσότερο ευάλωτο στις διάφορες ασθένειες. Το εξασθενημένο ανοσοποιητικό εκδηλώνεται με συχνά κρυολογήματα, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, αλλεργίες, αρθρίτιδες, ή καρκίνο.


Προσαρμογή από: Milos Jesenak, Zuzana Rennerova, Zuzana Vojtusova: Immunity in Pre-School Age Children (A Practical Guide for Parents), 2010; ISBN: 978-80-88866-80-0.