Czym jest odporność i dlaczego jej potrzebujemy?

Słowo “odporność” pochodzi z Łacińskiego “immunitas”. Odporność jest definiowana jako zdolność własnej ochrony organizmu przed różnymi patogeniami i chorobami. System odpornościowy to wiele bardzo złożonych mechanizmów, które powodują, że organizm toleruje wszystko to, co należy do niego a odrzuca to, co obce. Podstawową rolą układu odpornościowego jest utrzymanie równowagi w wewnętrznym środowisku.


Odporność wrodzona i nabyta

Nasz system odpornościowy składa się z dwóch linii obrony: Odporności wrodzonej (specyficznej i niespecyficznej) i nabytej (swoistej i nieswoistej). Mechanizmy odpornościowe składają się z kompleksowego systemu komórek i substancji, które działają razem, aby zidentyfikować i usunąć wszelkie antygeny. 

Odporność wrodzona stanowi pierwszą linię obrony organizmu i charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się bodźce. Odporność wrodzona od dnia narodzin chroni nas przed szkodliwymi substancjami i patogenami pochodzącymi np. ze środowiska.

Odporność nabyta to druga linia obrony organizmu. Jej działanie nie pojawia się natychmiast po kontakcie z antygenem, a dopiero po kilku dniach lub tygodniach. Ten okres między kontaktem z patogenem, a rozwojem odpowiedzi immunologicznej jest ważny dla zachodzenia koniecznego podziału i różnicowania odpowiednich komórek odpornościowych oraz dla wystarczającej produkcji przeciwciał specyficznych tylko dla jednego, konkretnego antygenu. 

Odporność nabyta rozwija się przez całe życie człowieka, poprzez kontakt z obcymi antygenami, takimi jak bakterie czy wirusy.


Odporność to linia obrony organizmu

Układ odpornościowy składa się z wielu grup komórek i narządów, które współpracują ze sobą, chroniąc organizm przed szkodliwymi czynnikami. Jeśli pojawiają się zaburzenia układu odpornościowego lub jego praca jest mniej wydajna, organizm staje się bardziej podatny na różne choroby. 

Osłabiona odporność objawia się najczęściej przeziębieniami, powtarzającymi się infekcjami, grypą, alergiami, zapaleniem stawów lub nawet nowotworami. 


Na podstawie: Milos Jesenak, Zuzana Rennerova, Zuzana Vojtusova: Immunity in Pre-School Age Children (A Practical Guide for Parents), 2010; ISBN: 978-80-88866-80-0.