Liečba, ktorá lieči príčiny alergie. Všetko, čo potrebujete vedieť o alergénovej imunoterapii.

Liečba, ktorá lieči príčiny alergie. Všetko, čo potrebujete vedieť o alergénovej imunoterapii.

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA / 28.04.2017

Alergénová imunoterapia je liečba, pri ktorej je alergikovi podávaný alergén (v stále sa zvyšujúcich dávkach), na ktorý je alergický. Jej cieľom je postupné znižovanie citlivosti organizmu na alergén a tým aj zmiernenie príznakov alergie. Navyše je nápomocná pri tvorbe protilátok, ktoré si telo postupne proti alergénu môže vytvárať a imunita tak bude lepšie pripravená s ním bojovať. Vďaka nej je tiež možné redukovať zaťaženie pacienta inými liekmi na potláčanie symptómov a skvalitnenie života alergika minimalizovaním nepríjemných príznakov alergie.


Rozhovor s MUDr. Zuzanou Rennerovou - klinickou imunologičkou a alergiologičkou.

Uvažuje alergiológ o alergénovej imunoterapii u každého pacienta? Alebo sú nejaké skupiny, pre ktoré je úplne nevhodná?

MUDr. Rennerová: Samozrejme, ako každá liečba, aj alergénová imunoterapia má svoje kontraindikácie. Nepodávame ju  u pacientov s ťažkou, nedostatočne kontrolovanou bronchiálnou astmou, u pacientov, ktorí sa liečia na závažné ochorenia - ako sú nádorové ochorenia, AIDS, aktívne autoimunitné ochorenia, nikdy nezačíname túto liečbu počas tehotenstva. Všeobecne možno povedať, že u pacientov, ktorí sa liečia aj na iné ochorenia,  je vždy potrebné postupovať individuálne a zvážiť vhodnosť a formu podávania. V prípade liečby srdcovocievneho ochorenia je niekedy, ak sa zváži nutnosť podávania alergénovej imunoterapie (väčšinou v prípade anafylaxie na osu alebo včelu) potrebná úprava liečby v spolupráci s kardiológom.

Od akého veku môže alergik podstúpiť túto liečbu?

MUDr. Rennerová: V súčasnosti sa odporúča podávať alergénovú imunoterapiu od 5. rokov. Keďže ide o liečbu, ktorá nám dokáže modifikovať ďalší priebeh ochorenia, predpokladá sa, že podávanie alergénovej imunoterapie u detí mladších ako 5 rokov, ktoré sú časté monosenzibilizované, by mohlo pozitívne ovplyvniť ďalší vývoj alergického ochorenia. Je teda predpoklad, že v budúcnosti budeme začínať s alergénovou imunoterapiou aj skôr.

Ako dlho trvá liečba?

MUDr. Rennerová: Alergénovú imunoterapiu podávame 3-5 rokov, v závislosti od zvolenej formy podávania ako aj účinku liečby.

Je potrebné ju každoročne opakovať?

MUDr. Rennerová: Existujú rôzne dávkovacie schémy v závislosti od zvolenej formy podávania, konkrétneho alergénu. Jednotlivý výrobcovia majú svoje dávkovacie schémy, ktoré sa mierne odlišujú. Alergénová imunoterapia sa podáva buď celoročne neprerušovane celých 3-5 rokov, alebo prerušovane a to buď iba predsezónne, alebo sa začína s podávaním predsezónne a pokračuje sa až do ukončenia sezóny. V prípade predsezónnej a sezónnej liečby je tiež potrebné liečbu každý rok opakovať.

Je stále alergénová imunoterapia považovaná za jedinú kauzálnu liečbu alergického ochorenia?

MUDr. Rennerová: Áno, alergénovú imunoterapiu považujeme sa jedinú kauzálnu liečbu. Je to liečba, ktorá dokáže ovplyvniť prirodzený priebeh alergického ochorenia, zmierniť prejavy, do určitej mierny tiež zabrániť progresii ochorenia (najmä vzniku bronchiálnej astmy u pacientov s alergickou nádchou). Podstatou alergénovej imunoterapie je aplikácia kauzálneho alergénového extraktu v stúpajúcich koncentráciách, čo spustí v organizme imunitné reakcie, ktoré navodzujú tzv. alergén špecifickú imunitnú toleranciu. Zjednodušene to znamená, že u pacienta liečeného alergénovou imunoterapiou po kontakte s alergénom dochádza k oveľa miernejším prejavom alergie ako mal predtým.

Je možné touto terapiou alergiu úplne vyliečiť?

MUDr. Rennerová: Bohužiaľ,  ani alergénová imunoterapia nie je liečbou, ktorá by dokázala alergiu úplne vyliečiť. Dokáže ale výrazne zmierniť alergické prejavy, zabrániť vzniku nových senzibilizácií- t.j. vzniku alergických reakcií na ďalšie alergény. Znižuje tiež riziko vývoja bronchiálnej astmy u pacientov s alergickou nádchou. Pretrvávanie účinku tejto liečby je individuálne, podľa niektorých štúdií môže pretrvávať až 12 rokov od ukončenia liečby.

Ktoré alergie je vhodné liečiť imunoterapiou?

MUDr. Rennerová: Pre alergénovú imunoterapiu sa rozhodujeme pri prejavoch alergickej nádchy a bronchiálnej astmy, tiež po prekonanej anafylaktickej reakcii na poštípanie osou, alebo včelou. Medzi najčastejšie alergény používané pri alergénovej imunoterapii patria peľové alergény (alergény brezy, tráv a burín). Liečba je veľmi účinná u pacientov s monosenzibilizáciou- t.j. alergiou na 1 alergén. U pacientov, ktorí sú alergickí na viac alergénov sa  snažíme nájsť dominantný alergén, čiže alergén, ktorý vyvoláva najvýraznejšie prejavy.

Netreba sa obávať prílišnej alergickej reakcie po aplikácii liečby?

MUDr. Rennerová: Všeobecne pri alergénovej imunoterapii podávame liečbu buď subkutánne (podkožne), alebo sublinguálne (pod jazyk v kvapkách, alebo tabletkách).  Keďže ide o podávanie alergénu, na ktorý je daný pacient alergický, existuje malé riziko alergickej reakcie po podaní alergénovej imunoterapie.  Nežiaduce účinky sa ale vyskytujú len ojedinele a častejšie pri subkutánnej liečbe.  Pacienta po podaní subkutánnej liečby sledujeme 30 minút,  aby sme prípadné závažné reakcie zachytili a hneď liečili. Väčšinou sa stretávame len s reakciou v mieste podania injekcie, ako je začervenanie, mierny opuch, svrbenie kože.

Najrizikovejšia je imunoterapia alergénom osi, alebo včely, ktorá sa podáva podkožne,  ale aj pri tejto liečbe sú závažné reakcie len ojedinelé. Na druhej strane túto liečbu indikujeme u pacientov, ktorí prekonali anafylaktickú reakciu po poštípaní a každé ďalšie poštípanie  by ju mohlo spôsobiť znova. Jedine alergénovou imunoterapiou dokážeme zmierniť alergickú reakciu po poštípaní osou a včelou a benefit liečby v tomto prípade jednoznačne prevyšuje jej riziko. Sublinguálna liečba sa považuje za bezpečnejšiu, pri niektorých alergénov (ako je osa, včela), ale ne je dostatočne účinná. Z nežiaducich účinkov  sa najčastejšie stretávame s lokálnou reakciou v mieste podania, t.j. svrbenie, štípanie v ústnej dutine, opuch pier.


Späť na zoznam blogov

Odborné poradenstvo

  • prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

    klinický imunológ, alergológ, pediater

  • MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

    klinický imunológ a alergológ

  • MUDr. Vladimír Flimer

    kožný lekár, dermatovenerológ

Sledujte náš facebook logo a instagram logo kde nájdete všetko o imunite.