Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.

Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.

IMUNOBLOG / 28.06.2022

Letné mesiace patria v priebehu roka medzi tie obľúbené, deti skončia školu a začínajú sa letné prázdniny. Slnko, teplo, dlhé letné večery nám prinášajú zábavu aj oddych a veľa možností tráviť viac času spolu s deťmi vonku. Ponúkajú sa rôzne príležitosti na trávenie času v prírode, cestovanie, športovanie, grilovanie, pričom deti radi skúšajú nové veci a sú v pohybe. 


Žiaľ, na čo však treba upriamiť pozornosť je fakt, že tento letný, prázdninový čas je spojený aj so zvýšeným rizikom vzniku úrazov a poranení u detí. Najčastejšie sa porania deti v predškolskom veku. Malé deti nepoznajú nástrahy a nebezpečenstvá,  nevedia sa chrániť, ani  predvídať ohrozenia a tým sa zvyšuje aj riziko vzniku vážneho poranenia. 
Posledné štatistiky hovoria o veľmi negatívnych číslach a to, že na Slovensku ročne zomrie kvôli úrazom priemerne  viac ako 100 detí a mladistvých do 19 rokov. V tomto veku viac ako polovica úrazov detí vzniká v domácom prostredí. Najväčšie riziko hrozí deťom v kúpeľni a kuchyni. Myslím si, že je na mieste upozorňovať na prázdninové riziká poranenia detí a ich následné riešenia. Je dôležité povedať, že mnohým z nich sa dá predísť vhodnou prevenciou. 


PÁDY 

Pri vývoji detí sú pády bežnou súčasťou, nakoľko dieťa ešte nemá stabilitu a takú istotu v pohyboch. Pri páde dieťaťa z jeho samotnej výšky (bezpečnostnej výšky) nemajú pády vo väčšine prípadov vážne následky. Upozorniť treba hlavne na nebezpečné pády, ktoré vznikajú pri nedostatočnom dohľade dospelej osoby. Sem zaraďujeme všetky pády dojčiat z častí nábytku – prebaľovací pult, rodičovská posteľ, gauč alebo aj pády väčších detí z preliezok, bicyklov, korčúľ alebo trampolíny.


Po páde je dôležité dieťa dôsledne sledovať aspoň 48 hodín s budením aj počas nočného spánku v pravidelných 2-3 hodinových intervaloch do plného vedomia, tzv. aby dieťa bolo orientované časom a priestorom a odpovedalo adekvátne. 


Hneď po páde si na dieťati všímame, či na nás reaguje, či bolo pri vedomí, plakalo. Ďalej sa treba zamerať na prítomnosť zvracania alebo sťažovanie na bolesť hlavy. Ak by sa akýkoľvek z týchto príznakov vyskytol je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc. 


ZLOMENINY

K vážnym a nepríjemným úrazom dochádza väčšinou pri hrách a športových aktivitách hlavne na ihriskách, pri korčuľovaní a kolektívnych športoch, kde sú najčastejšími úrazmi najmä rôzne zlomeniny končatín. 

Pri zlomeninách dochádza k porušeniu celistvosti kosti, ktorá vzniká pôsobením veľkej sily, ktorú kosť nedokáže absorbovať. Poznáme rôzne typy zlomenín. Pri otvorených zlomeninách je prítomné aj porušenie celistvosti kože – rana. U detí sú typické aj rôzne špecifické zlomeniny detského veku. (napr. zlomeniny z ohnutia alebo zlomeniny vŕbového prútiku). Rizikové sú zlomeniny v rastovej platničke, kedy môže dôjsť k poruche rastu.  Tieto zlomeniny majú aj sťaženú diagnostiku RTG. Deti typicky tlmia pády končatinami, aj preto sú u nich najčastejšie práve zlomeniny končatín. 


HEMATÓM – PODKOŽNÉ KRVÁCANIE

Pri týchto poraneniach sa nepoškodzuje kožný kryt, malou silou a tlakom sa natrhnú krvné vlásočnice v podkoží a vzniká zakrvácanie do okolitého priestoru medzi sval a tuk. Modriny na bruchu, končatinách a hrudníku bývajú menej nápadné, lebo sa môžu šíriť dovnútra. Pri hematóme (modrine) na hlave je to iné. Hlava je dobre cievne zásobená. Lebečné kosti tvoria pevný podklad a zakrvácanie sa nemá kam presúvať, tým pádom vzniká vyvýšenina – hrča. V minulosti sa odporúčalo na vyvýšeninu zatlačiť napr. príborovým nožíkom alebo lyžicou, dnes sa to už neodporúča. Dôvodom je väčšie riziko vzniku zápalovej reakcie v mieste úrazu a v okolí. Na miesto udretia je vhodné priložiť studený obklad.


ODRENINY A RANY

Odreniny sú drobné ranky, pri ktorých je poškodený kožný kryt pri náraze na drsný povrch. Odrenina môže byť znečistená a krvácať. Na začiatku je potrebné ranu umyť a mechanicky vyčistiť. Následne sa postihnuté miesto vydezinfikuje. Aktuálne je na trhu už veľa dostupných preparátov, ktoré sú vhodné pre detského pacienta a neštípu. Ak je potrebné ranu môžete sterilne prekryť. Náplasti s detskými motívmi môžu byť pri samotnom ošetrovaní odreniny nápomocné.  Na regeneráciu kože je následne vhodné nanášať preparáty na hojenie a obnovu kože, ktoré obsahujú napríklad komplex biologicky aktívnych polysacharidov s majoritným zastúpením beta-glukánu, ktorý pokožku aj intenzívne hydratuje a regeneruje. 

V detskom veku prevládajú tržné rany, ktoré vznikajú pri porušení kožného krytu vplyvom ťahu a tlaku. Bývajú to nerovné rany s nesúmernými okrajmi, čo zhoršuje ich ošetrenie. Ošetrenie je rovnaké ako pri odreninách. Pri ranách väčších rozsahov, ak je poranenie hlboké, ak je v tvárovej alebo vo vlasatej časti hlavy alebo ak je rezná rana dlhá a široko otvorená či neprestáva krvácať, je vhodné navštíviť chirurgickú ambulanciu a ranu dať posúdiť lekárovi, aby rozhodol o potrebe realizovať sutúru (šitie) rany. Tú je vhodné vykonať v časovom okne 4-6 hodín pre lepší kozmetický efekt.


ASPIRÁCIA CUDZIEHO TELESA

Aspirácia (vdýchnutie) najčastejšie vzniká pri jedení, počas pohybu, pri hre s drobnými hračkami napr. lego. U malých detí pozor aj na strukoviny, popcorn, gombíky, cukríky. Cudzie teleso v dýchacích cestách môže spôsobiť neúplnú obštrukciu, kedy nie je úplne uzavretý lumen dýchacích ciest. Dieťa môže mať problémy s dýchaním, plakaním. Pri dýchaní môžu byť počuteľné vedľajšie fenomény (piskoty) voľným uchom. Prvá pomoc v tejto situácii je dieťa vyzývať ku kašľu. Kašeľ je najúčinnejšia metóda na uvoľnenie dýchacích ciest. 

Pri úplnej obturácii (uzávere) lumenu dýchacích ciest dieťa nemôže plakať, kašle len veľmi slabo alebo nekašle vôbec. Dieťa prestáva mať spontánnu dychovú aktivitu, objavujú sa známky cyanózy (zmodranie kože) a dieťa má poruchu vedomia.  Je potrebné začať realizovať manévre pri aspirácii, ak sa nepodarí vypudiť cudzí predmet z dýchacích ciest a dieťa nedýcha zahajujeme klasickú kardiopulmonálnu resuscitáciu u detí. 


OTRAVY

Ak máte doma malé dieťa, viete, že oči treba mať naozaj všade. Stačí len pár minút ticha a už vieme, že sa niečo deje. Najväčšie riziko náhodnej otravy u detí predstavuje obdobie batoľaťa vo veku 1-3 rokov. Tieto detičky už majú síce pohybové schopnosti, ale nie sú schopné adekvátne zhodnotiť nebezpečenstvo danej situácie. V prvom a druhom roku sú najčastejšie otravy spôsobené izbovými rastlinami, kozmetikou a čistiacimi prostriedkami, ktoré sú nesprávne v domácnosti uložené v dosahu detí. Naopak staršie detičky už chcú viac napodobňovať, a tak je aj oveľa vyššie riziko otravy liekmi. 

V domácnosti často dochádza aj k vzniku náhodných otráv, deti sú zvedavé a chcú všetko skúšať a ochutnávať. Treba dávať veľký pozor a dostatočne zabezpečiť uschovávanie takýchto nebezpečných prípravkov mimo dosahu detí.  Najbezpečnejšie je uchovávať takéto prípravky v uzatvárateľných nádobách na vyšších poličkách, kde deti nemajú dosah. 
Medzi nebezpečné látky patria lieky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, riedidlá, benzín, lepidlá, odfarbovač, lak na nechty, odlakovač, prostriedky na pranie, bieliace prostriedky, kozmetické prípravky, otrava na hlodavce a iných škodcov (rôzne farebné guličky). 

Už malé množstvo čistiaceho prostriedku s obsahom lúhov alebo kyselín môže viesť k poleptaniu sliznice tráviacich ciest s dlhodobými následkami. Po zvracaní je vhodné podať živočíšne uhlie a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Na vyšetrenie k lekárovi je vždy potrebné priniesť originálne balenie požitého prípravku, aby sa vedela určiť presná dávka a zloženie prípravku. 

Pozor si treba dať aj na izbové rastliny, ktoré sa nachádzajú u Vás doma napr. 
Spatiphyllum, Dieffenbachia. Časti týchto rastlín obsahujú kryštály šťavelanu vápenatého. 
Ak dieťa náhodou požíva časti z týchto rastlín, postupujte nasledovne: dieťaťu vyberte zvyšné časti z úst, následne mu umyte ruky, spojivkový vak, ak bolo zasiahnuté aj oko. Zvracanie nikdy nevyvolávajte. Ak má dieťa pálenie môžete mu dať piť studenú vodu alebo cmúľať kocku ľadu, z domácej lekárničky môžete podať Carbosorb (čierne uhlie). Vždy následne telefonicky kontaktujte národné toxikologické informačné centrum (NTIC), kde Vás budú presne navigovať ako ďalej postupovať. 

Ďalšou častou náhodnou otravou u detí je aj saponát na umývanie. Tu je dôležité apelovať na fakt, že sa nikdy nevyvoláva zvracanie, pretože tu hrozí riziko aspirácie (vdýchnutie) peny. Potrebné je podávať malé množstvo tekutín po lyžičkách, či už čaj alebo vodu. Z domácej lekárničky môžete podať prípravky s účinnou látkou Simethicon, ktorá má za úlohu regulovať nadmernú plynatosť a znižuje tvorbu peny v žalúdku. Ak pri alebo po zvracaní pretrváva kašeľ, ihneď treba vyhľadať lekárske zariadenie. Je tu riziko aspirácie. 


ČO TEDA ROBIŤ PRI NÁHODNOM POŽITÍ LIEKOV?

V prvom rade je dôležité zachovať pokoj. Nikdy nevyvolávajte zvracanie predtým ako sa poradíte s NTIC, nakoľko aj samotné zvracanie môže byť kontraproduktívne. Dieťaťu dajte piť čaj alebo čistú vodu. Kontaktujte NTIC 02/5477 4166, 0911166066 počas pracovných dní, Pohotovosť  02/5477 4166. Predtým si však pripravte kartičku poistenca dieťaťa, nakoľko budú chcieť od Vás: 

 • ÚDAJE O DIEŤATI - meno, vek, rodné číslo, poisťovňu, hmotnosť dieťaťa
 • čo najviac informácii o lieku - množstvo zjedených tabliet, gramáž, názov
 • ako sa aktuálne dieťa má, čo ste doteraz urobili aké opatrenia
 • časový údaj - kedy a ako prišlo dieťa s danou látkou do kontaktu  (požitie, poliatie)

Následne, ak Vám to po telefonáte odporučia môžete podať aktívne uhlie Carbosorbideálne 1g/kg. Malým deťom kľudne rozdrviť na prášok a dať vypiť do obľúbenej tekutiny, detskej výživy. Podľa zhodnotenia situácie pracovníkom NTIC dieťa môžu po edukácii rodičia sledovať aj doma, ak bola dávka netoxická alebo musí byť zabezpečený transport dieťaťa do nemocničného zariadenia. Nezabudnite! K LEKÁROVI VŽDY DONESTE VZORKU TOHO ČO DIEŤA ZJEDLO (pri liekoch je to veľmi dôležité, nakoľko množstvo liekov sa vyrába v rôznych gramážach.)


POPÁLENINY

Ďalším z častých úrazov u detí v domácnosti  je  vznik popálenín. V 90% je to obarenie horúcou vodou, čajom alebo kávou. Pri malých deťoch je najdôležitejšia prevencia, varenie na zadných platniach, nepoužívajte obrusy - je tam vysoké riziko stiahnutia horúcich vecí na seba. Pozor aj na otvorený oheň - krb, sviečky a elektrické spotrebiče najmä žehličku a varnú kanvicu. Prevrhnutie varnej kanvice s horúcou vodou môže mať pre dieťa fatálne následky. Ako prvá pomoc pri popálení je vždy okamžite zastaviť pôsobenie tepla a začať dôležité chladenie. U detí však vždy chladíme maximálne 5% povrchu tela, pričom 1% určíme ako dlaň dieťaťa. Ak má dieťa spálenú väčšiu časť kože, chladíme zostatok kože obkladmi. Pri oblečení musíme byť opatrní. Ak má dieťa spálené oblečenie, nikdy nedávame dole všetky vrstvy naraz. Vždy je dôležité opatrne skúsiť, či vrstva oblečenia, ktorá je na koži, nie je o kožu priškvarená. Ak vzniknú na koži pľuzgiere s čírou tekutinou (plazmou), nikdy ich neprepichujeme, hrozí riziko infikovania rany a vzniku superinfekcie. Ľahšie popáleniny môžeme po schladení sterilne prekryť. Ak má dieťa popáleniny od slnka je vhodné použiť prípravky s  pantenolom prípadne aj v kombinácii s obsahom biologicky aktívnych polysacharidov na báze beta-glukánu, ktoré pokožku zregenerujú a zhydratujú. 


ÚPAL, PREHRIATIE

Je spôsobené prehriatím organizmu, kedy z tela nie je odvedené dostatočné množstvo tepla. Telo viac tepla prijíma ako je schopné odovzdať do okolia. Príčiny vzniku sú hlavne dlhodobý pobyt v horúcom a vlhkom prostredí, pričom to nemusí byť len priamo na slnku a nedostatočný pitný režim. Klinicky sa prejaví únavou, bledosťou, bolesťami hlavy, zvýšenou teplotou, začervenaním v tvári, zrýchleným dýchaním pričom môžu vzniknúť až svalové kŕče, halucinácie aj bezvedomie. V prípade bezvedomia nepodávať tekutiny, uložiť dieťa do stabilizovanej polohy a privolať lekársku pomoc. 

V prevencii úpalu je dôležité znížiť dĺžku pobytu v horúcom prostredí a zabezpečiť dostatočný príjem tekutín. Deti chrániť pred slnkom pokrývkou hlavy (šiltovkou,klobúkom), používať krémy s UV faktorom a nosiť slnečné okuliare.

Na záver už len pripomeniem, že najdôležitejšia je v tomto prípade prevencia, avšak ak už dôjde k poraneniu, dôležité je ovládať prvú pomoc a správne toto poranenie ošetriť. 


MUDr. Monika Michňová, detská lekárkaSpäť na zoznam blogov

Odborné poradenstvo

 • prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

  klinický imunológ, alergológ, pediater

 • MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

  klinický imunológ a alergológ

 • MUDr. Vladimír Flimer

  kožný lekár, dermatovenerológ

Sledujte náš facebook logo a instagram logo kde nájdete všetko o imunite.