Najlepší dar pre vaše deti – naučiť ich pravidelne športovať

Najlepší dar pre vaše deti – naučiť ich pravidelne športovať

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI / 19.06.2015

Čím skôr začne dieťa pravidelne športovať, tým je vyššia pravdepodobnosť, že mu športové návyky zostanú aj v dospelosti. Na toto pravidlo by sme mali myslieť od prvého momentu, keď sa naše deti dostanú do vhodného obdobia pre športové začiatky, teda do veku nad 3 roky.

Správna motivácia, rôznorodosť a podpora zo strany rodičov

Väčšina detí vo veku 3 až 5 rokov je už dostatočne telesne vyvinutá a ovláda dostatok zručností, aby dokázala vykonávať niektoré športové a pohybové aktivity. Pre správne motivovanie dieťaťa treba dodržať niekoľko pravidiel:

 • nájsť vhodné miesto na šport – škola, ihrisko, športové stredisko, kde sa bude dieťa cítiť príjemne so svojimi rovesníkmi,
 • povzbudzovať a podporovať – nevychovávame olympionika, takže kritika v tomto období je úplne zbytočná. Zamerajme sa skôr na vyvolanie dostatočného záujmu dieťaťa prostredníctvom pozitívnej stimulácie,
 • rôznorodosť aktivít – pre dosiahnutie rôznych zručností sa dieťa musí venovať rôznym športom a pohybovým aktivitám. Navyše jedine skúšaním rozličných činností možno zistiť, ktoré budú dieťa naozaj baviť.

Kedy začať s organizovaným športom a súťažami

Ideálnym vstupným vekom je obdobie prvej triedy na základnej škole. Samozrejme vždy treba zvážiť telesnú a emocionálnu zrelosť daného dieťaťa. Najmä určitá mentálna zrelosť je v takomto prípade nevyhnutná – keďže organizovaný šport, osobitne v kolektíve, vyžaduje schopnosť poslúchať trénera, uznávať tímové pravidlá a spolupracovať s ostatnými deťmi bez konfliktov. Z týchto dôvodov je vhodné vyhýbať sa aj športovým súťažiam, kým vaše dieťa nedosiahne aspoň 6 rokov. Mladšie deti často nedokážu prijať prehru a porovnávanie s inými deťmi.

Ktoré aktivity sú vhodné v akom veku?

Ste zanietený fanúšik futbalu, plávania alebo ping pongu a veríte, že rovnaký šport bude milovať aj vaše dieťa? Možno áno, ale neodporúčame sa na to príliš spoliehať. Oveľa vhodnejšie je nechať dieťa samé objavovať svoje preferencie. Začnite proste s deťmi robiť športové aktivity primerané ich veku a schopnostiam a postupne sledujte, k čomu majú silnejší vzťah.

Vek 2 až 5 rokov

Deti v predškolskom veku postupne spoznávajú možnosti svojho tela a zvládajú mnoho základných pohybov. Pre profesionálnejšie vedený šport to je však príliš nízky vek. Napokon, aj vôľa dieťaťa je ešte príliš nesústredená, aby dokázala plnohodnotne realizovať hocijaký šport. Najviac zo všetkých vekových skupín je potrebné v tomto veku dbať na hravosť a zábavnosť pohybových aktivít – dôležitý je proces, nie výsledok. Preto odporúčame vykonávať s nimi tieto aktivity: beh, šplh, skákanie, tanec, naháňačka s ľahkou loptou, jazda na trojkolke či bicykli s kolieskami, kontrolované hry vo vode.

Vek 6 – 7 rokov

Spolu so starnutím sa zlepšuje aj schopnosť koordinácie a sústredenia detí. Dokážu lepšie vnímať pokyny a pochopiť koncept tímovej spolupráce. Z organizovaných športových činností odporúčame: futbal, gymnastiku, vybíjanú, baseball, plávanie, bojové umenia.

8 rokov a viac

Pre deti nad 8 rokov je už prijateľná väčšina druhov športových aktivít. Kontaktné športy sú vhodné, ak pri nich dieťa používa ochranné pomôcky. Taktiež dôsledne kontrolovaný silový tréning je v poriadku – avšak predsa len by sa mali preferovať aeróbne činnosti na úkor silových. Veľmi vhodnými činnosťami sú: atletika, beh, plávanie, bicyklovanie – dlhšie rodinné výlety, ale aj zaistené lezenie na vnútorných lezeckých stenách, turistika, skákanie cez švihadlo, streľba do basketbalového koša a podobne. Dokonca aj deti, ktoré sú fixované na počítačové hry možno motivovať na šport prostredníctvom využitia tanečných či virtuálne-bojových pohybových videohier.

Pri konečnom rozhodnutí, ktorému športu by sa staršie dieťa malo venovať dlhodobo, odporúčame zvážiť okrem základného kritéria – názoru dieťaťa – aj tieto aspekty:

 • náklady na športové vybavenie,
 • množstvo fyzického kontaktu medzi deťmi,
 • pomer individuálne zručnosti vs. tímová spolupráca,
 • možnosť zapojenia sa dieťaťa,
 • čas a participácia potrebná zo strany rodiča.

Späť na zoznam blogov

Odborné poradenstvo

 • prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

  klinický imunológ, alergológ, pediater

 • MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

  klinický imunológ a alergológ

 • MUDr. Vladimír Flimer

  kožný lekár, dermatovenerológ

Sledujte náš facebook logo a instagram logo kde nájdete všetko o imunite.