Je elektronický šport hrozbou pre zdravie?

Je elektronický šport hrozbou pre zdravie?

IMUNOBLOG / 25.08.2020

Moderné technologické riešenia uľahčujú v súčasnosti život každému, či už v práci, domácnosti alebo na cestách. Zároveň však predstavujú hrozbu toho, že na nich budú ľudia závislí, hlavne keď hovoríme o zábavnom rozmere technológií. Počítačové hry prerástli do fenoménu nazývaného e-šport. Ako vplýva na zdravie?

Čo je elektronický šport (z anglického výrazu profeccional gaming, e-sport)

Elektronický šport je súťažné hranie počítačových hier ako profesionálneho športu. Je to novodobý druh športu, pri ktorom sa hráči nepohnú z miesta, napriek tomu zarábajú milióny. Existuje viacero druhov hier – hráči môžu hrať proti sebe alebo môžu vytvárať tímy. Sú dokonca celé online svety, ktorých môžu byť účastníci súčasťou v podobe, akú si zvolia. Práve preto sú pre deti a mladých tak atraktívne. Môžu sa stať hrdinami bez toho, aby sa pohli zo svojej stoličky v izbe. To však prináša zdravotné riziká.

Niektoré krajiny uznávajú e-šport ako plnohodnotný šport a dokonca sa v budúcnosti môže stať olympijskou disciplínou. Už v súčasnosti predbehol v hodnotách výhier za umiestnenia napríklad uznávanú cyklistiku. Je preto prirodzené, že sa dostáva medzi ambície mladých. Namiesto astronautov chcú byť dnes deti napríklad aj e-športovcami. 

Jeho popularita rastie po celom svete

Počas pandémie popularita online hrania výrazne narástla. Všetci museli zostať doma a všetky športové podujatia boli zrušené. Na rozdiel od obyčajného však e-šport fungoval ďalej a predpokladá sa, že v budúcnosti bude ešte populárnejší. Deti od neho nemožno úplne odlúčiť, keďže je to súčasť moderného sveta. Dôležité je vyvážiť sedenie pohybom a čerstvým vzduchom. Podobne je to aj so sedavou prácou v kanceláriách.

Aké zdravotné riziká s ním súvisia?

Namiesto pohybu končatín zapájajú hráči pri e-športe najmä mozog. Je potrebná vysoká miera koncentrácie, zvládanie stresových situácií, strategické myslenie, rýchle reflexy a rozhodovanie. Šampiónmi sa stávajú extrémne mladí hráči, ktorí s hrou začali veľmi skoro. Hráči profesionálnych e-športových tímov trénujú hru aj viac ako 50 hodín týždenne.

Následkom celodenného hrania sú problémy s chrbtom, kĺbmi, zápästím či zrakom. Veľakrát hráči zabúdajú aj jesť a dokonca piť. Dlhodobé sedenie môže spôsobiť aj nadváhu, ťažkosti so srdcom, diabetes, osteoporózu či iné ochorenia. Nedostatok pobytu vonku a vitamínov má za následok zníženú funkciu imunitného systému a teda aj väčšiu náchylnosť na choroby. Okrem fyzických problémov môžu mať hráči problém aj s úzkosťou a s nadväzovaním reálnych vzťahov.

O hráčov, ktorí sa dostanú do profesionálnych tímov sa starajú tréneri. Zabezpečia im kvalitnú stravu a pripravia režim, ktorý zahŕňa pravidelné cvičenia a prestávky. Profesionálmi sa však stane len pár vyvolených. Vekom sa reflexy spomaľujú, preto kariéra e-športovca v súčasnosti končí vo veku približne 25 až 30 rokov.

Ako udržať deti zdravé a zároveň ich neobmedzovať

Najdôležitejší je pohyb a pravidelné dlhšie prestávky od hrania. Hranie hier by nikdy nemalo tvoriť väčšiu časť programu dňa. Okrem toho je dôležité:

·         mať dostatok spánku

·         prijímať zdravú stravu a dostatok vitamínov

·         vyvážiť hranie vo vnútri s hraním sa vonku

·         pravidelne športovať

·         dbať na pravidelné prestávky a odpočinok pre oči

·         venovať sa rozvíjaniu iných schopností, napríklad jazykových či výtvarných

·         vytvárať si nové kamarátstva mimo online priestor
Späť na zoznam blogov

Odborné poradenstvo

  • prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

    klinický imunológ, alergológ, pediater

  • MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

    klinický imunológ a alergológ

  • MUDr. Vladimír Flimer

    kožný lekár, dermatovenerológ

Sledujte náš facebook logo a instagram logo kde nájdete všetko o imunite.