Ako môžeme diagnostikovať alergiu či intoleranciu

Ako môžeme diagnostikovať alergiu či intoleranciu

IMUNOBLOG / 23.05.2021

Základom je kvalitná anamnéza

Najdôležitejšou časťou vyšetrení u alergológa je zisťovanie podrobnej anamnézy (zdravotnej histórie) pacienta. Nesmie sa zabudnúť ani na rodinnú anamnézu, keďže mnohí rodinní príslušníci majú taktiež alergiu či intoleranciu. Ak má pacient podobné ťažkosti, je pravdepodobné, že ich spôsobuje podobný druh alergie či neznášanlivosti.

Problém správnej alergickej anamnézy je, že vyžaduje ochotu komunikovať zo strany pacienta aj lekára a zároveň erudovanosť a skúsenosti vyšetrujúceho lekára. Ten musí myslieť na množstvo maličkostí. Napríklad, ak sa v ambulancii zjaví pacient počas leta s tým, že má sennú nádchu kvôli peľu tráv, pri podrobnej anamnéze sa môže zistiť, že rovnakými problémami trpel aj na jar, keď je aktívny peľ kvitnúcich stromov. Odhadnúť vplyv peľu možno ešte relatívne ľahko, horšie je to ale v prípade komplikácií ako sú ekzémy, dráždivé hrubé črevo, nosové polypy či reumatoidná artritída, ktoré môžu ale nemusia súvisieť napr. s každodenným stravovaním.

Kožné testy

Kožné testovanie je bezpečný, jednoduchý, a takmer bezbolestný spôsob testovania alergie. Možno ho realizovať už u malých detí, aj keď niektorí pediatri odporúčajú testy až vo veku 5 a viac rokov. Reakcia kože na predlaktí na skvapalnené výťažky z najpravdepodobnejších alergénov ukazuje alergizujúci potenciál človeka. Bohužiaľ, interpretácia výsledkov až tak jednoduchá nie je. Mnoho ľudí má vrodený alergický potenciál („atopia“), ktorý sa ale v ich živote nemusí nijak prejaviť. Kožný test ale u týchto ľudí ukáže pozitívnu reakciu napriek tomu, že klinicky sa alergia neprejavuje..

Osobitnou formou kožného testovania sú epikutánne testy, teda diagnostika oneskorenej alergickej reakcie na koži. Tá sa prejavuje napríklad pri kontaktnej dermatitíde ako následok dotyku s gumou, niklom, farbami na vlasy či inou kozmetikou. Lepia sa na pokožku chrbta v špeciálnych testovacích pásoch, ktoré obsahujú najbežnejšie alergény ako kovy, rôzne súčasti krémov a mastí, dezinfekčné látky a pod., odčítavajú sa za 24, 48 a 72 hodín. Hodnotí sa vznik lokálnej reakcie v mieste pôsobenia konkrétneho alergénu.

 

Krvné testy

Krvné testy v prvom rade zisťujú hladinu IgE (imunoglobulín E) protilátok v krvi. Výhodou je možnosť zmerať presné množstvo týchto protilátok, signalizujúcich alergiu, a to aj v prípade, ak už boli nasadené tlmiace antihistaminiká. Výsledky nameranej celkovej hladiny IgE protilátok v krvi však môžu byť mätúce. Napríklad pri ekzéme sa v krvi nachádza obrovské množstvo IgE protilátok. V poslednej dobe sa meranie špecifických IgE protilátok výrazne zdokonalilo a v súčasnosti máme k dispozícii napríklad viac ako 150 testov na potravinové alergény.

Mikroskopické vyšetrenie

Mikroskopické vyšetrenie dokáže odhaliť zvýšenú hladinu eozinofilov (zvláštny druh bielych krviniek), ktorá môže byť aj prejavom alergickej reakcie. V prípade astmatických pacientov je toto vyšetrenie dôležité pri rozhodovaní o nasadení inhalačného kortikosteroidu.

Provokačné testy a NIOX

Kožné a dokonca aj krvné testy čosi naznačia, ale nie sú úplne spoľahlivé. Ak si lekár nie je úplne istý, aký je pôvod alergie, zvyčajne siahne po provokačnom teste. Ten spočíva vo vystavení organizmu voči podozrivým alergénom a ich postupnom vylučovaní až po nájdenie pravého zdroja alergie. Test prebieha pod lekárskym dozorom.

V prípade potravinovej alergie je provokačný test stále najspoľahlivejším. Mal by prebiehať dvojito zaslepenou, placebom kontrolovanou formou. V prípade, ak je u pacienta podozrenie na potravinovú intoleranciu, je postup odlišný. Keďže reakcia po skonzumovaní podozrivého jedla vzniká s oneskorením až 24 hodín, niekedy aj dlhšie, a zdravotné riziká sú menej závažné, test je možné realizovať aj doma.

Bronchomotorické testy sa používajú na diagnostiku prieduškovej astmy. Po podaní provokačnej látky či vystavení sa zvýšenej fyzickej námahe sa zmerajú funkčné parametre pľúc. Na základe výsledkov sa zisťuje, či nastali zmeny, ukazujúce na prieduškovú astmu. Iným spôsobom analýzy stavu dýchacích ciest vzhľadom na alergiu je NIOX, t. j. analýza vydychovaného NO. Špeciálny prístroj stanoví hladinu oxidu dusnatého, podľa ktorej sa určí aktivita alergického zápalu pri astme a účinok inhalačných protizápalových liekov.

 

Špeciálne vyšetrenia pri podozrení na alergiu

 

Uvoľňovanie histamínu –  táto analýza sa využíva pri stanovenií reakcie podobnej napríklad alergii na potraviny. Potvrdí alebo vylúči, či sa jedná o histamínovú intoleranciu, kedy v organizme nedochádza k dostatočnému odbúravaniu histamínu.

Sérum tryptáza – využíva sa skutočnosť, že histamín a tryptázy sú uvoľňované do krvného riečišťa počas alergických reakcií.

 

Nespoľahlivé testy


Meranie elektromagnetického prúdenia v organizme – skúšobné látky sú uložené v sklenených fľaštičkách pripojených k zariadeniu, kým sonda meria zmeny prúdenia na ruke pacienta. Podľa výskumov zverejnených v odborných časopisoch, sú výsledky značne nespoľahlivé.

Aplikovaná kineziológia  testovanie svalovej reakcie a strata sily v ramene má údajne znamenať alergiu alebo neznášanlivosť. Tento test je nespoľahlivý a nemal by sa podľa britskej spoločnosti pre alergie a klinickú imunológiu používať.

Analýza vlasov – vlasové vzorky môžu byť analyzované na nedostatok stopových prvkov alebo toxicitu ťažkými kovmi, ale to nemá žiadny súvis s diagnostikou alergie.


Späť na zoznam blogov

Odborné poradenstvo

  • prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

    klinický imunológ, alergológ, pediater

  • MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

    klinický imunológ a alergológ

  • MUDr. Vladimír Flimer

    kožný lekár, dermatovenerológ

Sledujte náš facebook logo a instagram logo kde nájdete všetko o imunite.