Co je imunita a proč ji potřebujeme?

Slovo "imunita" pochází z latinského slova "immunitas". Imunita je definována jako odolnost organismu proti různým nemocem. Když funguje správně, imunitní systém chrání tělo před patogenními mikroorganismy, jako jsou viry, bakterie, plísně a paraziti. Imunitní systém také chrání před alergeny, nádorovými buňkami a odumřelými buňkami. Imunitní systém je velmi složitý a jeho hlavní úlohou je udržení rovnováhy vnitřního prostředí organismu a zajistit jeho ochranu proti škodlivým prvkům.

Imunita je obranná linie těla

Imunitní systém se skládá ze skupiny buněk a orgánů, které spolupracují a které chrání tělo před vnějšími činiteli. Imunitní orgány jsou umístěny po celém těle a spolu s nervy, srdcem, svalovým a kosterním systémem a trávicím traktem zajišťují řádné fungování těla jako celku. Funkce imunitního systému je založena na složité a dynamické komunikační síti. Když se imunitní buňky dostanou do kontaktu s cizími částicemi, produkují různé chemické látky. To jsou ty látky, které umožňují buňkám regulovat svůj vlastní růst achování, mobilizovat další buňky a nasměrovat je do postižených oblastí těla. Pokud imunitní systém selže nebo je oslaben, tělo je náchylnější k různým nemocem. Oslabená imunita se projeví častým nachlazením, opakovanými infekcemi, chřipkami, alergiemi, artritidou nebo rakovinou.

Přirozená a získaná imunita

Náš imunitní systém se skládá ze dvou linií obrany: přirozené a získané imunity.

Přirozená imunita je v těle první obrannou linií. Je geneticky podmíněná, a proto vrozená a nespecifická. Od porodu nás vrozená imunita chrání před škodlivými látkami, které pocházejí z životního prostředí a proti různým patogenním zárodkům. Přirozená imunita je také posilněna některými krevními buňkami, které jsou schopny působit tam, kde cizí mikroorganismy pronikají do těla. Kůže a sliznice patří mezi hlavní překážky, které chrání tělo před těmito patogeny.

Získaná imunita je specifická a představuje v těle druhou obrannou linii. Tento typ imunity se vyvíjí po celý život na základě kontaktu s cizími částicemi, jako jsou bakterie, které nejsou zničeny přirozeným imunitním systémem. Funkce získané imunity je zajištěna komplexním systémem buněk a proteinů známých jako protilátky. Získaná imunita a její vývoj jsou aktivovány ihned po kontaktu mezi některými antigeny (patogeny, cizorodé částice) s imunitním systémem, ale pouze po určitou dobu. Období mezi kontaktem s patogenem a vývojem imunity je důležité pro dělení a diferenciaci příslušných buněk a tvorbu protilátek.